Ինչպե՞ս բարձրացնել Յանդեքս ԻՔՍ ցուցանիշը

Երկար քսան տարիների ընթացքում Յանդեքս կազմակերպությունը օգտվում էր անփոփոխ ТИЦ (тематический индекс цитирования) ցուցանիշից կայքի այցելությունները հաշվարկելու նպատակով: Սակայն այս ընթացքում ինտերնետ-տիրույթում տեղի են ունեցել փոփոխություններ, ինչի հետ կապված այս ցուցանիշը գնալով կորցնում էր իր արդիականությունը: Հաշվի առնել միայն դեպի որևէ վեբ-ռեսուրսի տանող հղումների քանակը արդեն բավարար չէր: Այդպիսով Յանդեքսը մշակեց ավելի ճշգրիտ և խորը ցուցանիշ կայքի օգտակարությունը և հայտնիությունը որոշելու համար, ինչն էլ անում է ԻՔՍ-ը:

Այս ցուցանիշով բացի կայքի այցելությունների քանակից հաշվարկվելու է նաև առաջարկվող բովանդակության նկատմամբ վստահության մակարդակը և դրա որակը: Հաշվարկների համար օգտագործվելու են բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, ինչպիսիք են՝

Ինչի՞ց է կախված Յանդեքս ԻՔՍ-ը

Ներկայումս Յանդեքսի թիմը չի բացահայտում, թե ինչպես են և ինչի հիման վրա են իրականացնում Յանդեքս ԻՔՍ-ի հաշվարկները: Բայց Յանդեքս ԻՔՍ ցուցանիշը բարձրացնելու համար կարելի է օգտագործել այս ցուցանիշի վրա ազդող մեզ հայտնի մի քանի գործոնները.

I. Կայքի օգտակարությունը

Դրա վրա ազդում են հետևյալ պարամետրերը՝

II. Կայքի վստահելիությունը

Դրա վրա ազդող գործոններն են՝

Յանդեքս ԻՔՍի ազդեցությունը կայքերի և առհսարական բիզնեսի վրա

Տվյալ ցուցանիշը ավելի խորը և լայն է նախորդի հետ համեմատ: Ի՞նչը կփոխվի ԻՔՍ-ի ազդեցությունից:

  1. Կայքի առաջխաղացումը կբարդանա: Միայն արտաքին հղումների քանակը բավարար չի լինի:
  2. Ավելի հեշտ կդառնա կայքերի որակը համեմատելը
  3. Կհայտվեն նոր և ավելի շատ տարբերակներ կայքի դասակարգման բանաձևի վրա ազդելու համար:

Ինչպե՞ս բարձրացնել Յանդեքս ԻՔՍ ցուցանիշը

Անհրաժեշտ է՝

 

Իսկ որքա՞ն է քո՛ կայքի Յանդեքս ԻՔՍ ցուցանիշը: Կիսվի՛ր մեզ հետ:

 

 


Leave a Reply