Ի՞նչ է այն

• Լոգոյի մշակում
• Կորպորատիվ ոճի ստեղծում
• Գովազդային նյութերի նախապատրաստում

Ինչպե՞ս է այն գործում

1. Յուրահատկության սահմանում,
2. Մրցակցային դաշտի ուսումնասիրություն,
3. Կորպորատիվ ոճի ստեղծում,
4. Լոգոյի ստեղծում,
5. Իրավունքների գրանցման խորհրդատվություն,
6. Բրենդի առաջմղում։

Ստանալ գնառաջարկ